توصیه مهم انصاریان برای سرخپوشان در شهرآورد : در این دربی، پرسپولیس باید برای هیچ یا همه بجنگد