پیشروی ارتش سوریه در ادلب؛ شهرک «التمانعه» آزاد شد