انفجار اولین هیوندای کُنا الکتریکی در پارکینگ + عکس