شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#فدراسیون کشتی#جدید#مازندران

بعد از منتفی شدن دیدار با سرپرست؛ مازندرانی‌ها با رئیس فدراسیون کشتی دیدار می‌کنند