شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایستگاه مترو

توضیحات مدیرعامل مترو درباره علت عبور آب از ایستگاه مترو هروی