قویترین دولت هم نمی‌تواند از پس بحران کنونی برآید/ 60 درصد اقتصاد در اختیار نهادهای خارج از دولت است/ پس از روی کار آمدن ترامپ از داخل و خارج تندروها به هم پاس می‌دادند و آبشار میزدند!