ویزای اربعین حذف شد/ زائران می توانند با داشتن برگه بیمه‌نامه از مرز عبور کنند