نیازمندی‌های زیرساختی محتوا در شبکه ملی اطلاعات بررسی می‌شود