نمایشگاه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در حمایت از سیل‌زدگان