خسارت مادی و معنوی به عکاسان دیدار پرسپولیس و سپاهان پرداخت می‌شود