اظهار نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس اصلاح‌شده پدر