‏تندیس جمشید مشایخی رونمایی شد که بیشتر شبیه رضا بابک شده + عکس