علی گردو را می شناسید؟ / او باز به پلیس رکب زد ! +عکس