تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ برای روز ارتش