جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش به اجرای تمرین رژه روز ارتش پرداختند