رشد ۱۷ درصدی مبادلات کالایی/جزئیات بازرگانی خارجی در سال 96