احساسات عاشقانه میان زنده‌یاد جمشید مشایخی و همسرش