پاسخ خاص سید جلال حسینی به پرسش مهم در مصاحبه نوروزی: کی روش بهتر یا برانکو؟!