مصاحبه نوروزی با اسطوره استقلال؛ از پیش بینی شهرآورد ۸۹ تا مروری بر اتفاقات تلخ و شیرین سال ۱۳۹۷