پاکستان با اتحادیه اروپا تفاهم نامه همکاری امضا می‌کند