کارت‌های خبرنگاران و عکاسان لیگ برتر از فردا آماده تحویل است