یاری‌رسانی مردم به پیکان‌وانت چپ شده حامل گردو + فیلم