اردوغان: ترکیه برای پیوستن به SPV و ایجاد مکانیسم مالی مشابه آماده‌است