پیام «بهنوش طباطبایی» برای عکاسان و خبرنگاران/ عکس