معاون وزیر صنعت: SPV تبادل تجاری کالاهای غیرتحریمی را فراهم می‌کند