شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایرباس#INSTEX

با INSTEX میشه ایرباس خرید؟