بررسی SPV با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس