شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#دولت#صندوق ذخیره فرهنگیان#بدهی

بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان فقط 634 میلیارد تومان است؟