یک عضو مجمع تشخیص مصلحت: راه اندازی SPV تاثیری بر تصمیم‌گیری در مورد پالرمو ندارد