عزم قزاق‌ها برای ترویج فست فود و رستوران‌های سیّار در سال 2019