دو جایزه جشنواره بروکلین آمریکا برای عکاسان ایرانی