پوشش «مینا وحید» بازیگر بانوی عمارت در برنامه رضا رشیدپور