هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» فردا افتتاح می‌شود