جزییات همایش «نقش توران میرهادی در آفرینش هنری کودکان» اعلام شد