شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#نجف#زائران ایرانی

تصاویری از صف زائران ایرانی برای دریافت دینار در نجف اشرف