شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مرز مهران#ازدحام جمعیت#زائران

ازدحام جمعیت برای دریافت دینار در مرز مهران