شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#عربستان#ولیعهد عربستان

ولیعهد عربستان با پشتوانه آمریکا از مکافات عمل مصون است