شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#عربستان#روسیه#ولیعهد عربستان

پاسخ روسیه به ادعای ولیعهد عربستان درباره حذف تدریجی از بازار نفت