«کوی محبت» در شهادت امام سجاد (ع) مهمان حسینیه همدانی‌ها