ولایتمداری، رسالت و وقایع روز عاشورا از نگاه امام سجاد (ع)