فتحی: مطالبات خانواده پورحیدری و حجازی را به زودی پرداخت می‌کنیم