حمل قلیان و PS4 توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان