پیروزی سپاهان در دربی اصفهان/ اکثر عکاسان ورزشی پشت دروازه سپاهان قرار داشتند