اردوغان و العبادی بر مبارزه با داعش و پ.ک.ک تاکید کردند