سه تن مواد غذایی فاسد معدوم شد/رتبه شکایت از فست فودی ها