تِرِند عکاسان در بهار روی دیوار می‌رود/ خشکی زاینده‌رود در فقدان