ملی پوشان کشورمان نتوانستند به جمع 4 تیم برتر صعود کنند