عکاسان ایرانی، برنده جایزه جشنواره وارنای بلغارستان