وضعیت مدارس تهران از مدارس مناطق محروم بهتر نیست / مشکل آموزش و پرورش با درج شناسنامه فنی ساختمان مدارس حل می‌شود