فیلم "عرق سرد" کاندیدای بهترین فیلم سواد رسانه‌ای در حوزه ورزش